Een eerste consult duurt anderhalf à twee uur. De lengte van het bezoek kan wisselen in tijdsduur, afhankelijk van het probleem. Ik hanteer een vast bezoektarief. Als een probleem meer aandacht vraagt dan twee uur, dan blijft de prijs hetzelfde. Een vervolgbezoek kan meestal wat korter zijn: ongeveer anderhalf uur.

Consult aan huis

€ 110,- voor een eerste bezoek van anderhalf à twee uur
€ 90,- voor een vervolgbezoek van anderhalf uur (bij een consult van twee uur geldt de normale consultprijs)

Deze prijzen zijn inclusief reisvergoeding binnen mijn werkgebied: omgeving Tilburg en Breda, op 25 kilometer rijafstand van Alphen in Brabant. Om te weten welke lactatiekundepraktijk het dichtst bij jou is, kun je kijken op de site van de nvl.

Binnen een week na een bezoekconsult kun je mij nog twee keer bellen voor nadere tips of vragen naar aanleiding van het consult: dit is inbegrepen bij de prijs van het huisbezoek. Dit geldt voor een gesprek korter dan een kwartier. Wanneer het gesprek uitgebreider is en langer dan een kwartier duurt, wordt het gesprek gerekend als een telefonisch consult (zie tarief).

Telefonisch consult

€ 0,70 per minuut (dit is € 10,50 per kwartier)

Vergoeding door de verzekering

Momenteel worden de kosten van lactatiekundige consulten door veel verzekeraars vergoed in een aanvullend pakket. Informeer hierover bij je verzekering. Voor een overzicht van de vergoedingen van verschillende verzekeraars: klik en scrol vooral naar beneden op het volgende overzicht vergoedingen

Betaling

Na een consult ontvang je een factuur per e-mail. Je kunt het factuurbedrag dan overmaken op NL65 ASNB 0708979491 ten name van C.A.M. de Graaf. Vermeld het factuurnummer en graag ook je achternaam. De factuur kun je indienen bij de zorgverzekeraar. De verzekering zal dan de vergoeding waar je volgens je polis voor verzekerd bent, naar je eigen rekening overmaken. De verzekering betaalt niet rechtstreeks aan de lactatiekundige.

Lidmaatschap

Als IBCLC gediplomeerd lactatiekundige ben ik internationaal geregistreerd onder nummer L-19770. Tevens ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen onder lidnummer 05899. Zie ook menu-optie Praktijkgegevens

BTW: Lactatiekundige zorg is vrijgesteld van BTW.