Consult aan huis

Een consult duurt ongeveer anderhalf uur. De lengte van het bezoek kan wisselen in tijdsduur, afhankelijk van het probleem. Ik hanteer een vast bezoektarief.

€ 125,- voor een bezoek aan huis
eventuele parkeerkosten komen daar nog bij

Deze prijzen zijn inclusief reisvergoeding binnen een reisafstand van 25 kilometer (snelste route). Bij een grotere reisafstand komt daar 50 cent per extra gereden kilometer bij.

Binnen een week na een bezoekconsult kun je mij nog zonder extra kosten een keer kort bellen of appen voor nadere tips of vragen naar aanleiding van het consult.

Telefonisch consult zonder bezoek

€ 1,- per minuut (dit is € 15,- per kwartier)
Naast telefonische consulten is er ook de mogelijkheid tot beeldbellen met whatsapp of skype.

Vergoeding door de verzekering

Momenteel worden de kosten van lactatiekundige consulten door veel verzekeraars vergoed in een aanvullend pakket. Informeer hierover bij je verzekering. Wettelijk is bepaald dat cliënten tot drie jaar na de behandeldatum declaraties mogen indienen. Voor een overzicht van de vergoedingen van verschillende verzekeraars: klik en scrol vooral naar beneden op het volgende overzicht vergoedingen

Betaling

Na een consult ontvang je een factuur per e-mail. Je kunt het factuurbedrag dan overmaken op NL07 ASNB 8832260085 ten name van C.A.M. de Graaf onder vermelding van factuurnummer. De factuur kun je indienen bij de zorgverzekeraar. De verzekering zal dan de vergoeding waar je volgens je polis voor verzekerd bent, naar je eigen rekening overmaken. De verzekering betaalt niet rechtstreeks aan de lactatiekundige.

Lidmaatschap

Als IBCLC gediplomeerd lactatiekundige ben ik internationaal geregistreerd onder nummer L-19770. Tevens ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen onder lidnummer 05899. Mijn agb-codes zijn 90039174 en 90017646 en mijn KvK nummer is 20157531.

Lactatiekundige zorg is vrijgesteld van BTW. Een klachtenregeling volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg is geregeld via onze beroepsvereniging NVL en daarnaast via mijn lidmaatschap van Klachtenportaal Zorg. Zie klachtenprocedure NVL en ook Klachtenportaal Zorg