Ik verzorg scholingen voor alle disciplines binnen de zorg: kraamverzorgenden, verloskundigen, artsen, verpleegkundigen. Voor iedere vraag kan ik in een passende scholing op maat voorzien. Scholing voor individuele kraamverzorgenden: lees verder op menu-optie kraamverzorgenden  Scholing voor kraamorganisaties: lees verder op menu-optie kraamorganisaties  Ik ben CRKBO geregistreerd docent en heb ruime ervaring sinds 1999 met het scholen van professionals. Ook geef ik sinds 2004 de helft van de lessen aan de opleiding tot lactatiekundige in Gent. Sinds 1999 ben ik vaste spreker op de scholingsdagen van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Kraamorganisaties die het certificaat van Zorg voor Borstvoeding willen halen, kan ik voorzien van de benodigde scholing en een borstvoedingsprotocol. Mijn scholingen voor de kraamzorg zijn geaccrediteerd met punten van het KCKZ. De scholingen zijn up-to-date met nieuwe ontwikkelingen, zoals de multidisciplinaire richtlijn borstvoeding en de nieuwe standaarden van Baby Friendly Nederland (voorheen de Stichting Zorg voor Borstvoeding).

Scholing voor zorgverleners over borstvoeding

Er zijn veel mogelijkheden voor scholing: het kan daarbij gaan om cursussen, trainingen, workshops en lezingen. Wat betreft de vorm en de inhoud kan ik een breed aanbod bieden aan passende scholing. Iedere scholing is maatwerk, afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. Ik kan hierbij putten uit ruime ervaring.

Bij iedere scholing die ik geef, koppel ik theorie aan de praktijk. Te vaak heeft een scholing wel een goede inhoud wat betreft theorie, maar kunnen de deelnemers er weinig mee op de dagelijkse werkvloer. Ik bespreek de theorie vooral als een gedegen onderbouwing van praktische informatie over werkwijzen. Tenslotte is voor iedere discipline vooral de vraag hoe er in de begeleiding van borstvoeding voor moeder en kind het beste kan worden gehandeld het belangrijkste. Door deze aanpak wordt theorie vertaald naar goed borstvoedingsbeleid.

Een ander punt dat ik specifiek nastreef in de scholingen die ik geef, is de interactie met de deelnemers. Afhankelijk van de mogelijkheden nodig ik mensen uit tot reageren, en ga ik in op hun opmerkingen. Door die uitwisseling worden de deelnemers actief bij de inhoud betrokken, en heb ik meer zicht op de problematiek omtrent borstvoeding die bij de deelnemers leeft. Zo kan ik ook beter inschatten hoe een borstvoedingsbeleid is in te passen in de werksituatie van de deelnemers.

Een scholing wordt opgezet aan de hand van:

  • Doelstelling
  • Doelgroep
  • Inhoudelijk onderwerp
  • Aanvangsniveau
  • Deelnemersaantal
  • Beschikbare tijd
  • Gewenste werkvormen

Scholing voor het certificaat Zorg voor Borstvoeding

Het behalen van het Certificaat Zorg voor Borstvoeding is de eindfase van een heel proces. In dit proces speelt scholing een belangrijke rol. Hier is het nog extra belangrijk dat de scholing niet alleen theoretische kennis over borstvoeding biedt, maar vooral ook duidelijk houvast biedt voor het werken in de praktijk. Het is immers de praktijk van de begeleiding bij borstvoeding die wordt getoetst, en die moet voldoen aan de internationale criteria. Hieraan besteed ik daarom veel aandacht.

Om mensen te bewegen tot een andere werkwijze, is een attitudeverandering belangrijk. Het heeft geen zin om vakmensen plompverloren te vertellen dat ze vanaf nu op een andere manier moeten werken omdat het management daartoe heeft besloten. Dit doet geen recht aan de ervaring en de professionaliteit van deze mensen. Ik vind het zeer belangrijk om zorgverleners serieus te nemen in hun vak. Ik ga daarom met de medewerkers in gesprek over de twijfels die ze hebben en de praktische problemen die ze tegenkomen bij het toepassen van nieuwe inzichten over borstvoeding in hun werk. Bij mijn scholing zie ik het als mijn taak om mensen te overtuigen en te motiveren tot een nieuwe denk- en handelwijze. Pas dán kunnen mensen zich een ander beleid eigen maken, en daar hun eigen weg in vinden.

Omdat ik zelf 9 jaar heb gewerkt als assessor voor de Stichting Zorg voor Borstvoeding weet ik goed wat belangrijk is. Ik kan begeleiding bieden in het hele proces. Dit betreft niet alleen de scholing: ik kan ook ondersteuning bieden in de beleidsmatige aanpak, en het opstellen van documenten op schrift. Ik kan bijdragen leveren bij het uitwerken van een borstvoedingprotocol, het opstellen van formulieren en checklisten, enzovoort. (Bezoek voor de criteria tot het behalen van het certificaat de site van de Stichting Zorg voor Borstvoeding: Certificaat Zorg voor Borstvoeding.)

Borstvoedingsprotocol

Voor kraamorganisaties heb ik een borstvoedingsprotocol geschreven dat voldoet aan alle eisen van de certificering. Dit protocol is kan en klaar, en kan meteen in gebruik genomen worden. Kraamorganisaties kunnen een licentie aanschaffen voor gebruik van het protocol binnen hun organisatie. Voor meer informatie hierover klik op borstvoedingsprotocol.

Referenties van kraamorganisaties over scholing en het borstvoedingprotocol

Een scholingsreeks is voor een organisatie een hele onderneming. Het vergt een grote investering van tijd, en brengt de nodige kosten met zich mee. Er is dus veel belang bij dat de scholing beantwoordt aan de verwachtingen. Wanneer een organisatie wil gaan certificeren, is het welslagen van de scholing daarin een bepalende factor. Alvorens een scholing vast te leggen, is het daarom verstandig referenties na te gaan. Zowel wat betreft referenties over mijn scholing als over mijn protocol kunt u contact opnemen met:

  • Het Kraamcentrum te Bunschoten
  • Kraamzorg De Acht Zaligheden te Bladel

Referenties van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Organisaties die certificeren ontvangen van de Stichting Zorg voor Borstvoeding een uitgebreid verslag van de bevindingen van het gedane onderzoek. Soms wordt in dit verslag iets vermeld over de voorafgaande scholing. Van enkele organisaties die door mij zijn geschoold, volgen een aantal citaten uit het certificaat-verslag.

Verslag Kraamzorg De Acht Zaligheden:

“Men is enthousiast over de scholing en vond deze goed toepasbaar in de praktijk.”(blz. 6) “Bij deze externe beoordeling kwamen daarop van de medewerkers de volgende reacties: ze zijn heel tevreden over de duidelijke scholing.”(blz. 15)

verslag Kraam- en Verpleeghulp Centrum B.V.

“De uitgangspunten van werken zijn vastgelegd in het Borstvoedingsprotocol, dat is samengesteld door Karin de Graaf IBCLC. Het is een zeer duidelijk, specifiek op kraamzorg gericht, protocol.”(blz. 4) “De kraamverzorgenden voeren het borstvoedingsbeleid met enthousiasme uit en zijn zeer tevreden over de bijscholing.”(blz. 5) “Kraam- en Verpleeghulp Centrum B.V. verdient een compliment voor de manier waarop iedereen is geschoold. De kraamverzorgenden zijn zeer enthousiast over de scholing. De directeur erkent dat de scholing de kennis qua borstvoeding op een veel hoger peil heeft gebracht.”(blz.13)