Ik verzorg scholingen voor alle disciplines binnen de zorg: kraamverzorgenden, verloskundigen, artsen, verpleegkundigen. Voor iedere vraag kan ik in een passende scholing op maat voorzien. Scholing voor individuele kraamverzorgenden: lees verder op menu-optie kraamverzorgenden  Scholing voor kraamorganisaties: lees verder op menu-optie kraamorganisaties  Ik ben CRKBO geregistreerd docent en heb ruime ervaring sinds 1999 met het scholen van professionals: verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, medewerkers van borstvoedingsorgansaties. Ook geef ik sinds 2004 de helft van de lessen aan de opleiding tot lactatiekundige in Gent.  Mijn scholingen voor de kraamzorg zijn geaccrediteerd met punten van het KCKZ.

Scholing voor zorgverleners over borstvoeding

Er zijn veel mogelijkheden voor scholing: het kan daarbij gaan om cursussen, trainingen, workshops en lezingen. Wat betreft de vorm en de inhoud kan ik een breed aanbod bieden aan passende scholing. Iedere scholing is maatwerk, afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. Ik kan hierbij putten uit ruime ervaring.

Bij iedere scholing die ik geef, koppel ik theorie aan de praktijk. Te vaak heeft een scholing wel een goede inhoud wat betreft theorie, maar kunnen de deelnemers er weinig mee op de dagelijkse werkvloer. Ik bespreek de theorie vooral als een gedegen onderbouwing van praktische informatie over werkwijzen. Tenslotte is voor iedere discipline vooral de vraag hoe er in de begeleiding van borstvoeding voor moeder en kind het beste kan worden gehandeld het belangrijkste. Door deze aanpak wordt theorie vertaald naar goed borstvoedingsbeleid.

Een ander punt dat ik specifiek nastreef in de scholingen die ik geef, is de interactie met de deelnemers. Afhankelijk van de mogelijkheden nodig ik mensen uit tot reageren, en ga ik in op hun opmerkingen. Door die uitwisseling worden de deelnemers actief bij de inhoud betrokken, en heb ik meer zicht op de problematiek omtrent borstvoeding die bij de deelnemers leeft. Zo kan ik ook beter inschatten hoe een borstvoedingsbeleid is in te passen in de werksituatie van de deelnemers.

Een scholing wordt opgezet aan de hand van:

  • Doelstelling
  • Doelgroep
  • Inhoudelijk onderwerp
  • Aanvangsniveau
  • Deelnemersaantal
  • Beschikbare tijd
  • Gewenste werkvormen

Ik vind het belangrijk om zorgverleners serieus te nemen in hun vak. Ik ga daarom met de medewerkers in gesprek over de twijfels die ze hebben en de praktische problemen die ze tegenkomen bij het toepassen van nieuwe inzichten over borstvoeding in hun werk. Bij mijn scholing zie ik het als mijn taak om mensen te overtuigen en te motiveren tot een nieuwe denk- en handelwijze. Pas dán kunnen mensen zich een ander beleid eigen maken, en daar hun eigen weg in vinden.