Scholing voor kraamorganisaties met KCKZ-punten: verdieping en basisscholing en vrije ruimte

Vereisten van Kenniscentrum Kraamzorg: Vanuit het KCKZ zijn er vereisten gesteld op het gebied van scholing over borstvoeding. Voor (jaarlijkse) scholing ter verdieping bied ik een scholing aan van 3 uur met 3 punten Borstvoeding Herhaling KCKZ of een scholing van 3 uur met 3 punten Vrije Ruimte KCKZ. Voor pas gediplomeerden en voor kraamverzorgenden die naar aanleiding van de herregistratie-toets borstvoeding een basisscholing nodig hebben, bied ik een passende scholing aan. De basisscholing bestaat uit een cursus van 3 modules van ieder 3 uur, dus in totaal 9 uur met 9 punten KCKZ. Hiervan zijn 8 punten Borstvoeding Basis KCKZ en 1  punt flesvoeding, Kunstvoeding KCKZ. Kraamverzorgenden kunnen apart inschrijven voor iedere module van 3 uur. Voor nadere uitleg over het puntenstelsel van het Kenniscentrum Kraamzorg en borstvoedingsscholing klik hier.

Vereisten certificaat borstvoeding: De meeste kraamorganisaties zijn gecertificeerd voor borstvoedingsbegeleiding; ook veel verzekeraars vragen hier om. Deze certificering wordt verzorgd door Baby Friendly Nederland (voorheen de Stichting Zorg voor Borstvoeding). Voor het verkrijgen of voor het behoud van het certificaat, is regelmatige borstvoedingsscholing vereist. Verwacht wordt dat pas gediplomeerden een basistraining borstvoeding volgen van minimaal 8 uur, en dat er jaarlijks aan alle medewerkers een scholing wordt gegeven van enkele uren. De scholingen die ik aanbied volgen de nieuwe ontwikkelingen van Baby Friendly Nederland, waarbij de vuistregels van de WHO zijn omgezet naar de nieuwe 5 standaarden. De scholingen zijn up to date met de veranderingen van werkwijze, waarbij voor alle baby’s wordt gestreefd naar het vervullen van basisbehoeften. Baby Friendly kijkt dus niet enkel naar de baby’s die borstvoeding krijgen, maar toetsen ook de werkwijze bij baby’s die flesvoeding krijgen met moedermelk en/of kunstvoeding. Vandaar dat ik de basisscholing borstvoeding heb gecombineerd met 1 uur over flesvoeding. Zo wordt het nieuwe aandachtsgebied van Baby Friendly Nederland meteen in de scholing verwerkt.

Kwaliteit van zorg: Begeleiding bij borstvoeding is een belangrijke expertise van kraamverzorgenden. Momenteel kiest 80% van de aanstaande moeders er voor om borstvoeding te geven. De kennis en kunde over borstvoeding die de kraamverzorgende kan bieden is dan ook heel belangrijk voor een goede kwaliteit van zorg en een hoge klanttevredenheid. Regelmatige scholingen over borstvoeding houden die expertise op peil. Belangrijk is daarbij dat de scholing goed aansluit bij de realiteit van de praktijk. Kraamverzorgenden zijn vakvrouwen die zelfstandig werken en veel verantwoordelijkheid dragen. Een goede scholing versterkt het inzicht in de werking van borstvoeding en biedt de kraamverzorgende praktische mogelijkheden om mee te werken. Ook de begeleiding bij flesvoeding met moedermelk en/of kunstvoeding verdient alle aandacht. Mede in navolging van de nieuwe ontwikkeling van Baby Friendly Nederland is het belangrijk dat scholing aansluit bij de nieuwe 5 standaarden

Tarieven: Zowel de verdiepingsscholing als de basisscholing bestaat uit modules van ieder 3 uur scholing. Een gangbaar tarief per scholing van 3 uur is €30,- à €35,- per deelnemer plus 28 cent per kilometer reisvergoeding. Een andere mogelijkheid is om een uurtarief af te spreken per te geven lesuur. Elke scholingsvraag kan op maat worden gemaakt en daarbij kan in overleg een prijsafspraak worden overeengekomen. Grote en kleine organisaties hebben ieder hun wensen en mogelijkheden: in overleg kan een passend tarief worden gevonden. Bespreek gerust de opties en vraag een offerte. Wanneer er behoefte is aan scholing voor één of enkele kraamverzorgenden, bekijk dan de pagina met scholing voor individuele kraamverzorgenden: klik hier

Inhoud: Wat betreft de inhoud van de scholing ben ik flexibel en veelzijdig. Ik kan de volledige inhoud verzorgen, maar het is ook mogelijk om vanuit de organisatie inhoudelijke onderwerpen aan te dragen of specifieke knelpunten te benoemen. Ik kan er dan zorg voor dragen dat die onderwerpen aan bod komen.

Groepsgrootte: Voor iedere groepsgrootte kan ik een passende scholing geven; ik heb ervaring met scholing aan groepen van 6 mensen tot 165 mensen. Het is goed om te bedenken dat de groepsgrootte veel invloed heeft op het verloop van de scholing. Hoe groter de groep, hoe meer de scholing zal verlopen als een college. Hoe kleiner de groep, hoe meer interactie er mogelijk is. Het is mijn ervaring dat scholing aan kleine groepen kraamverzorgenden tot ongeveer 12-13 personen veel meerwaarde kan bieden. Dan neemt iedereen actief deel, in plaats van toehoorder te zijn. Er ontstaat dan levendige discussie over praktische situaties en er worden veel vragen gesteld. Bij grote groepen zijn er maar enkele mensen die een vraag stellen of reactie geven. Scholing in kleine groepen levert extra kwaliteit van de scholing en wordt extra positief ervaren.