Scholing voor kraamorganisaties met KCKZ-punten: Borsvoeding Herhaling/Verdieping en Borstvoeding Basis

Vereisten van Kenniscentrum Kraamzorg: Vanuit het KCKZ zijn er vereisten gesteld op het gebied van scholing over borstvoeding. Voor (jaarlijkse) scholing ter verdieping bied ik een scholing aan van 3 uur met 3 punten Borstvoeding Herhaling/Verdieping KCKZ. Voor pas gediplomeerden en voor kraamverzorgenden die naar aanleiding van de herregistratie-toets borstvoeding een basisscholing nodig hebben, bied ik de Basisscholing Borstvoeding. Die bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur die afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Elke bijeenkomst levert 3 punten Basis Borstvoeding. (De derde bijeenkomst levert 2 punten Basis Borstvoeding en 1 punt Kunstvoeding.) Kraamverzorgenden kunnen één of twee losse bijeenkomsten van de basisscholing volgen, of een complete serie van 3 avonden. Voor nadere uitleg over het puntenstelsel van het Kenniscentrum Kraamzorg en borstvoedingsscholing klik hier.

Kwaliteit van zorg: Begeleiding bij borstvoeding is een belangrijke expertise van kraamverzorgenden. Momenteel kiest 80% van de aanstaande moeders er voor om borstvoeding te geven. De kennis en kunde over borstvoeding die de kraamverzorgende kan bieden is dan ook heel belangrijk voor een goede kwaliteit van zorg en een hoge klanttevredenheid. Regelmatige scholingen over borstvoeding houden die expertise op peil. Belangrijk is daarbij dat de scholing goed aansluit bij de realiteit van de praktijk. Kraamverzorgenden zijn vakvrouwen die zelfstandig werken en veel verantwoordelijkheid dragen. Een goede scholing versterkt het inzicht in de werking van borstvoeding en biedt de kraamverzorgende praktische mogelijkheden om mee te werken. De WHO en Unicef bevelen aan dat zorgverleners jaarlijks borstvoedingsscholing ontvangen. Ook het KennisCentrum KraamZorg heeft borstvoeding opgenomen in het verplichte scholingspakket.

Tarieven: Zowel de verdiepingsscholing als de basisscholing bestaat uit modules van ieder 3 uur scholing. Scholingsvragen worden op maat gemaakt en daarbij kan in overleg een prijsafspraak worden overeengekomen. Grote en kleine organisaties hebben ieder hun wensen en mogelijkheden: in overleg kan een passend tarief worden gevonden. Bespreek gerust de opties en vraag een offerte. Wanneer er behoefte is aan scholing voor één of enkele kraamverzorgenden, bekijk dan de pagina met scholing voor individuele kraamverzorgenden: klik hier

Inhoud: Wat betreft de inhoud van de scholing ben ik flexibel en veelzijdig. Ik kan de volledige inhoud verzorgen, maar het is ook mogelijk om vanuit de organisatie inhoudelijke onderwerpen aan te dragen of specifieke knelpunten te benoemen. Ik kan er dan zorg voor dragen dat die onderwerpen aan bod komen.

Groepsgrootte: Voor iedere groepsgrootte kan ik een passende scholing geven; ik heb ervaring met scholing aan groepen van 6 mensen tot 165 mensen. Het is goed om te bedenken dat de groepsgrootte veel invloed heeft op het verloop van de scholing. Hoe groter de groep, hoe meer de scholing zal verlopen als een college. Hoe kleiner de groep, hoe meer interactie er mogelijk is. Het is mijn ervaring dat scholing aan kleine groepen kraamverzorgenden tot ongeveer 12-13 personen veel meerwaarde kan bieden. Dan neemt iedereen actief deel, in plaats van toehoorder te zijn. Er ontstaat dan levendige discussie over praktische situaties en er worden veel vragen gesteld. Bij grote groepen zijn er maar enkele mensen die een vraag stellen of reactie geven. Scholing in kleine groepen levert extra kwaliteit van de scholing en wordt extra positief ervaren.