Telefonisch

Mobiel nummer: 06-33 66 43 19
Spreek gerust je boodschap in wanneer ik niet opneem

E-mail

Ik behandel geen vragen over borstvoeding per e-mail: daarvoor sta ik je liever telefonisch te woord, zodat we samen kunnen overleggen. Mocht je een niet dringende boodschap aan mij willen doorgeven, dan kan dat per e-mail. Klik voor een e-mail bericht op: e-mail

Post

Karin de Graaf
Lactatiekundige IBCLC
Looneind 7
5131 RK Alphen (Noord Brabant)

Overige gegevens

Ned Vereniging van Lactatiekundigen  lidnummer 05899
Internationale beroepsregistratie IBCLC nummer L-19770
Kamer van Koophandel nummer 20157531
AGB zorgverlenerscode  90-039174
AGB praktijkcode  90-(0)17646
Een klachtenregeling volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg is geregeld via onze beroepsvereniging NVL en daarnaast via mijn lidmaatschap van Klachtenportaal Zorg. Zie klachtenprocedure NVL en ook Klachtenportaal Zorg