consult

Wanneer je tegen problemen aanloopt, kun je me bellen voor een consult aan huis of een telefonisch consult. Een huisbezoek duurt anderhalf à twee uur. Ik bekijk het probleem en geef gerichte adviezen. Bij dit consult is telefonische nazorg inbegrepen (zie tarieven). Vaak is één consult voldoende om je weer op weg te helpen. Indien nodig kan na één of meerdere dagen een vervolgconsult plaatsvinden. We bekijken dan de verbeteringen en de resterende knelpunten. Dit bezoek duurt ongeveer anderhalf uur.

Vrijgevestigde lactatiekundige

Als vrijgevestigd lactatiekundige voer ik mijn eigen praktijk, en ben ik niet verbonden aan een organisatie. Ouders en zorgverleners kunnen dus rechtstreeks contact met mij opnemen voor een consult. Om mij te bellen hoef je geen rekening te houden met kantoortijden: dat kan ook ‘s avonds en in het weekend. We bekijken samen wanneer ik met je af kan spreken. Voor acute situaties kan ik meestal al snel komen.

Lactatiekundige begeleiding: wat houdt dat in?

Een borstvoedingsprobleem ontstaat meestal door een opeenstapeling van allerlei factoren bij elkaar. Vanuit mijn kennis en inzicht en ruime ervaring zoek ik de verschillende puzzelstukjes van je probleem uit.  Van daaruit kan ik mogelijkheden aandragen waarmee je je situatie kunt verbeteren. Samen bekijken we wat voor jou de beste manier is en wat bij je past. Je zult merken dat je veel informatie krijgt, en een praktisch plan om zelf mee aan het werk te gaan.

Afhankelijk van je probleem, kan een consult intensief zijn. Het is dan ook een goed idee als er meer mensen bij betrokken zijn. In de kraamtijd spreek ik graag af wanneer de kraamverzorgende aanwezig is. Door een goede samenwerking met de kraamverzorgende kunnen we jou samen beter helpen. Ook je partner kan een hele waardevolle steun zijn, en is meer dan welkom om bij het consult betrokken te zijn. Die kan een actieve rol vervullen in het helpen bij het aanleggen, en in het bijvoeden van jullie baby als dat nodig is. Als je nog in de kraamtijd bent, neem ik bij na het consult contact op met je verloskundige om die op de hoogte te brengen van de bevindingen.

Wat is mijn manier van werken?

Iedere lactatiekundige heeft haar eigen stijl en manier van werken. Ik neem de tijd voor een consult, en besteed veel aandacht aan het aanleggen. Aanleggen is mijn specialiteit: ik ben daar bedreven in, en heb veel ervaring in het overbrengen van deze vaardigheid. Ik geef heel praktische informatie: ik laat het je zien, en help je om het zelf te doen. Ook op andere gebieden zul je van mij vooral heel praktische uitleg krijgen.

Ik probeer een realistisch plan met je te maken. In overleg met jou zoek ik naar een juiste balans tussen wat goed is voor de borstvoeding, en wat praktisch uitvoerbaar is. Ik probeer rekening te houden met jouw energie, en bespreek het verschil tussen de hoofdzaken en de bijzaken, zodat je energie zo efficiënt mogelijk wordt benut.

Net zo goed als iedere lactatiekundige anders is, is ook iedere moeder anders. Ik houd mij niet star vast aan bepaalde visies of methoden. Het gaat om jouw borstvoeding, dus zoek ik naar mogelijkheden die passen bij jouw voorkeuren.

In mijn manier van werken heb ik vertrouwen in de natuurlijke gang van zaken. Ik geef je tips om de borstvoeding weer in het spoor te brengen waar het van nature hoort te zijn. Met alle regeltjes en weetjes waar je in onze maatschappij als moeder mee wordt overladen, kun je aardig de weg kwijt raken. Ik laat je zien hoe borstvoeding werkt, zodat je het proces beter begrijpt. Als je snapt hoe de natuur in elkaar zit, kun je daar zelf je eigen weg daarin vinden in plaats van regeltjes te volgen.