Accreditatiepunten voor Borstvoedingsscholing aan kraamverzorgenden: hoe dat werkt bij het KCKZ?

Het KCKZ werkt met twee soorten borstvoedingspunten: Borstvoeding Herhaling punten en Borstvoeding Basis punten. De punten Borstvoeding Basis hoeven alleen verzameld te worden door kraamverzorgenden die bij de registratie of de herregistratie onvoldoende scoorden voor de toets borstvoeding van het KCKZ. Wanneer een kraamverzorgende die toets niet heeft gehaald, moet ze in 3 jaar 8 punten Borstvoeding Basis behalen (en daarnaast nog 2 punten Borstvoeding Herhaling). Degenen die de toets wel hebben gehaald hoeven geen Borstvoeding Basis punten meer te behalen. De punten Borstvoeding Basis staan los van de gewone 30 punten die iedere kraamverzorgende moet behalen in 3 jaar, en tellen daar dus niet voor mee.

In 3 jaar tijd moet een kraamverzorgende 30 KCKZ punten behalen, waarvan er 20 vastliggen als verplichte onderwerpen en 10 punten bestaan uit “vrije ruimte”. Per 3 jaar zijn er 2 punten Borstvoeding Herhaling verplicht. Het KCKZ heeft in april 2016 de regels en werkwijze aangepast. Voorheen was het zo, dat wanneer een kraamverzorgende méér uren scholing Borstvoeding Herhaling volgde, die extra punten dan meetelden in de vrije ruimte. Maar met de nieuwe regels verloopt dat anders. Elk uur bv-scholing dat een kraamverzorgende volgt bóvenop de verplichte 2 uur, telt nu niet meer mee in de vrije ruimte. Dus wanneer een kraamverzorgende vorig jaar een Borstvoeding Herhaling scholing heeft gevolgd en dit jaar weer een andere Borstvoeding Herhaling scholing volgt, dan telt de tweede scholing niet meer mee voor de vereiste 30 punten. Let op: alle behaalde punten worden wel weergegeven in het account van de kraamverzorgende, maar de punten tellen niet mee voor de hercertificering. Stel dat een kraamverzorgende in 3 jaar tijd 3 borstvoedingsscholingen volgt van in totaal 6 punten Borstvoeding Herhaling, dan zal ze in haar account 6 punten zien staan, maar er zullen maar 2 punten van meetellen voor de benodigde 30 punten om te recertificeren.

Veel kraamorganisaties hebben een borstvoedingscertificaat en worden dan geacht te voldoen aan de criteria van Baby Friendly Nederland (voorheen de Stichting Zorg voor Borstvoeding). Om te voldoen aan het borstvoedingscertificaat, horen de kraamverzorgenden van de organisatie elk jaar een borstvoedingsscholing te krijgen. Dat betekent dat alleen de eerste scholing in 3 jaar meetelt voor de 30 punten, en dat de twee daaropvolgende jaren de borstvoedingsscholing niet meer bijdraagt aan het totale puntenaantal dat de kraamverzorgende moet behalen.

Het is mogelijk om borstvoedingsscholing te krijgen die wél KCKZ punten oplevert, ook als de kraamverzorgende de verplichte 2 punten Borstvoeding Herhaling al heeft gehad. Dit moet een scholing zijn die door het KCKZ is geaccrediteerd voor de Vrije Ruimte. Hiervoor moet dan een aparte aanvraag ingediend zijn en toegekend zijn door het KCKZ.

Lactatiekundepraktijk Karin de Graaf biedt borstvoedingsscholing aan kraamverzorgenden met alle opties van KCKZ. Er is een scholing met Borstvoeding Basis punten, een scholing met Borstvoeding Herhaling punten en een scholing met Vrije Ruimte punten. Deze scholingen zijn heel praktijkgericht en interactief. Bij alle gegeven scholingen wordt er wat betreft de inhoud ook ingespeeld op de aanwezige kennis en behoeften van de deelnemers. Zo kan iedere scholing aansluiten bij het niveau van de deelnemers en zal dus bijvoorbeeld een Borstvoeding Basis scholing ook kunnen aansluiten bij heel ervaren kraamverzorgenden. Deze scholingen worden aangeboden op de praktijk op basis van inschrijving, maar kunnen ook op aanvraag en op locatie worden gegeven. Kijk voor data en mogelijkheden op de website of bel 06-33664319.