Ik ben lid van de lactatiekundige beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen NVL onder lidnummer 05899

Ik ben IBCLC gecertificeerd lactatiekundige. Dit is een internationale kwalificatie: International Board Certified Lactation Consultant. Mijn registratienummer IBCLC is L-19770

Kamer van Koophandel nummer 20157531
AGB zorgverlenerscode  90-039174
AGB praktijkcode  90-(0)17646

Een klachtenregeling volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg is geregeld via onze beroepsvereniging NVL en daarnaast via mijn lidmaatschap van Klachtenportaal Zorg. Zie klachtenprocedure NVL en ook Klachtenportaal Zorg

In mijn praktijk houd ik mij aan de bepalingen van de WHO-code. De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’. Deze code wil nastreven dat ouders zelf een vrije keuze maken voor de voeding van hun kind zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Klik hier voor nadere informatie hierover.

De Algemene Voorwaarden voor de lactatiekundepraktijk zoals opgesteld door de NVL vind je in je downloadmap wanneer je hier klikt. 

Wat betreft privacy gelden de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG en de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst WGBO zoals omschreven in het privacyprotocol van de beroepsvereniging.

Een uitgebreide omschrijving van het beroep lactatiekundige IBCLC is te vinden in het beroepsprofiel. Download het beroepsprofiel door hier te klikken.